معاوضه و فروش انواع کنسول های بازی و سایر لوازم

اگر قصد فروش کنسول بازی، بازی و سایر لوازم خود به ما را دارید و یا حتی میخواهید کنسول خود را با کنسول یا سایر لوازم تعویض کنید میتوانید فرم زیر را پر کنید تا پس از بررسی در اولین فرصت کارشناسان PSIR با شما تماس بگیرند.

Max. file size: 200 MB.